Financiële gegevens

Algemene gegevens

Stichting Maakplaats The Villa 

Stg Maakplaats the Villa tav Frederique Visch, 

Zutphensestraat 196 Brummen, 06-12317447

Fiscaal nummer of RSIN 862159222

Doelstelling

Stichting Maakplaats the Villa heeft ten doel 

 1. het (doen) coachen, begeleiden en bieden van hulp aan jongeren ter ontwikkeling van hun talenten op het gebied van onder andere kunst, techniek, creativiteit, koken, muziek, sport, zelfexpressie;
  1. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleid

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door

 • Kinderen na school een plek te bieden waar ze alles kunnen maken wat ze verzinnen.
  • Ondersteuning te bieden bij het maken
  • Uitdagende workshops te bieden waardoor ze kennis maken met nieuwe materialen en technieken
  • Lichamelijke beweging bevorderen
  • Kennis en ervaring van de natuur te bevorderen door bijvoorbeeld werken in de moestuin
  • Partner te zijn van scholen op het gebied van leerlingen die extra aandacht nodig hebben of op een andere manier uitgedaagd moeten worden of op een andere manier leren.
  • Partner zijn van bedrijven in de regio om techniek aan te bieden aan kinderen en jongeren
  • Activiteiten te organiseren die verbindingen leggen tussen verschillende groepen en de sociale samenhang in Brummen bevorderen. 

Bestuur

Het bestuur van Stichting Maakplaats the Villa bestaat uit:

 • Voorzitter:  Jorick de Bruin
 • Penningmeester: Rikkert den Hollander
 • Secretaris: Martina Bierman

De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun activiteiten voor de Stichting. 

Verslag van activiteiten 2021

Financiele stand van zaken 2021

Beleidsplan 2022