Over the Villa

Het ontstaan

Toen ik, Frederique Visch, met jongeren werkte die een taakstraf opgelegd hadden gekregen, stak het me dat veel van die jongeren in de problemen waren gekomen omdat ze nergens een positieve invloed in hun leven hadden gehad. Er was niemand bij wie ze terecht konden. Als zij iemand hadden gehad die naar ze had geluisterd en ze gesteund had, dan was hun leven wellicht heel anders gelopen. Hun zelfbeeld was vaak laag omdat ze nooit een positieve aanmoediging hadden gekregen. Hoe anders dan mijn jeugd, in een gezellig gezin met alle mogelijkheden om veilig te ontdekken wie ik was en waar ik goed in was. Dus toen ik met mijn man en kinderen in Brummen kwam wonen en er 7 garages in onze achtertuin stonden, wist ik dat ik zo’n plek ging maken voor de kinderen en jongeren in Brummen. Een sociale en creatieve bruisplek voor iedereen.

De Villasofie

Het doel van the Villa is om een positieve veilige plek te bieden aan jongeren van Brummen waar ze in alle rust zichzelf kunnen zijn en hun talenten kunnen ontdekken en voeden. We zijn er voor alle kinderen en vinden dat alle kinderen dezelfde kansen moeten krijgen. Daarom doen we extra ons best om ook de kinderen te bereiken waar thuis armoede is, die thuis problemen hebben of die zelf niet lekker in hun vel zitten. The Villa is een betekenisvolle plek waar kinderen en jongeren in een veilige, positieve sfeer kunnen opgroeien en ontdekken. Er zit zo veel moois in elk kind en het is oneerlijk dat armoede of problemen thuis hun groei belemmeren.

Met de juiste voedingsbodem is de jeugd de toekomst van ons dorp. The Villa biedt die voedingsbodem door na schooltijd een zo breed mogelijk aanbod van activiteiten te bieden die de talenten van de jongeren voeden. Door sociale projecten te doen met de jongeren, zorg je voor een maatschappelijk betrokken generatie. In IJsland is aangetoond dat je zo  drugs- en drankgebruik voorkomt, evenals vernieling en hangjeugd. Twintigers trekken weg als ze in hun jeugd het gevoel hadden dat er niks te beleven valt in het dorp. The Villa zorgt voor binding met het dorp en maatschappelijke betrokkenheid.

Geef de jongeren een plek waar ze uitgedaagd worden zichzelf te ontwikkelen. Stimuleer ze om maatschappelijke activiteiten te ontplooien zodat ze zich verbonden voelen met het dorp.  Dan creëer je een maatschappelijk betrokken jeugd. De jeugd is de innovatieve motor van het dorp.

Jaarverslag 2023